Inspiration til dagsorden på det gode forældremøde

Inspiration til dagsorden på det gode forældremøde

Forældremøder er forældrenes møde og dermed også omdrejningspunktet for samarbejdet i klassen. Et godt forældremøde levner derfor god plads til, at forældrene kan mødes for at være sammen og tale sammen.

Når møderne fungerer efter nærhedsprincippet og ikke handler om noget, forældrene kan læse sig til eller høre på øvrige børns forældremøder - så kommer de!

3 bud på dagsordener 

Ud over den faglige information sætter denne dagsorden scenen omkring forældrenes betydning for sammenholdet i klassen og kickstarter forældrenes indbyrdes samarbejde via etablering af Aktivitetsgrupper. 

Plenum med alle 0. klasser eller klassevis

 1. Velkommen, præsentation af årsplan, lærere, skolebestyrelse mv. (40 min.)
   
 2. Præsentation af trivsel og forældrenes indflydelse (20 min.) 
  Få inspiration fra PowerPoint-præsentation på Forældrefiduser.dk/slides

Klassevis (10 min. til at finde ud i klasserne 

 1. Velkommen, introduktion til de næste punkter på dagsorden og kort præsentation af hinanden (15 min.).
  Få idéer til præsentationsrunden på Forældrefiduser.dk/præsentation

 2. Introduktion og inddeling af forældre i Aktivitetsgrupper (30 minutter). 
  Find instruks til Aktivitetsgrupper på Forældrefiduser.dk/aktivitetsgrupper

 3. Opsamling og farvel (5 min.)

Hvis der er elever i klassen, som er udfordrede, fx med handicap eller diagnoser, så giv forældrene tid til at fortælle åbent om det på forældremødet. Ofte er det ikke kun selve handicappet, der bliver barnets udfordring, men også den manglende åbenhed om, hvad det er, og hvordan man bedst kan tage hensyn.

Udover den faglige information afsætter denne dagsorden tid til at arbejde med forældrenes forventninger til deres barns skoleforløb og til at få etableret nye Aktivitetsgrupper.

 1. Velkommen, introduktion til mødets indhold og kort gen-introduktion af hinanden ud fra samme tegninger som i 0. klasse (20 min.)
  Få idéer til præsentationsrunden på Forældrefiduser.dk/præsentation
   
 2. Præsentation af årsplan og andre faglige emner (40 min.)
   
 3. Drømmeværksted - dialog mellem forældrene om ønskescenariet for deres børns klasse. (40 min.) 
  Hent Drømmeværksted på Forældrefiduser.dk/drømmeværksted 
   
 4. Nye Aktivitetsgrupper med nye aktivitetskort. Kort snak om erfaringerne fra sidste års grupper. Måske kan et par fiduser gives videre. (25 min.)
  Hent instruks til Aktivitetsgrupper på Forældrefiduser.dk/aktivitetsgrupper 
   
 5. Opsamling og farvel (5 min.)

Hvis der er elever i klassen, som er udfordrede, fx med handicap eller diagnoser, så giv forældrene tid til at fortælle åbent om det på forældremødet. Ofte er det ikke kun selve handicappet, der bliver barnets udfordring, men også den manglende åbenhed om, hvad det er, og hvordan man bedst kan tage hensyn.

Udover den faglige information afsætter denne dagsorden tid til dialog mellem forældrene, konflikthåndtering og etablering af nye Aktivitetsgrupper. 

 1. Velkommen og introduktion til mødets indhold (5 min.) 
   
 2. Samspillet introduceres og spilles. (40 min.)
  Hent Samspillet på Forældrefiduser.dk/samspillet  
   
 3. ”Når konflikten opstår – en miniguide” præsenteres og deles ud. (15 min.)
  Hent miniguiden på Forældrefiduser.dk/konflikt 
   
 4. Nye Aktivitetsgrupper etableres. Kort snak om erfaringerne fra sidste års grupper. Måske kan et par fiduser gives videre. (20 min.)
  Hent instruks til Aktivitetsgrupper på Forældrefiduser.dk/aktivitetsgrupper
   
 5. Præsentation af årsplan og andre faglige emner (30 min.) 
   
 6. Opsamling og farvel (10 min.)

Hvis der er elever i klassen, som er udfordrede, fx med handicap eller diagnoser, så giv forældrene tid til at fortælle åbent om det på forældremødet. Ofte er det ikke kun selve handicappet, der bliver barnets udfordring, men også den manglende åbenhed om, hvad det er, og hvordan man bedst kan tage hensyn.

 • Særligt i indskolingen er forældre optaget af deres barns trivsel i klassen. Forældremøderne er det sted, hvor de mødes, og derfor er det en vigtig ramme for dialog.

 • 9 ud af 10 forældre mener, at det er vigtigt at tale med de andre forældre om klassens trivsel. (Undersøgelse om forældrenetværk, Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden, 2012).

 • Mange lærere kan genkende, at det faglige indhold kommer til at optage det meste af tiden. Måske kan noget af den faglige information formidles i detaljer via ForældreIntra.

Vurdering: 3.5/5 18

Vi bruger cookies til trafikmåling. Når du klikker videre på forældrefiduser.dk, accepterer du automatisk cookies. Læs mere her.